Ảnh đại diện sản phẩm Van vòi đồng tưới vườn
Ảnh bổ sung sản phẩm Van vòi đồng tưới vườn 1
Van đồng

Van vòi đồng tưới vườn

Thông số kỹ thuật

Mã hàng GTLT
Kích thước  
Tiêu chuẩn thiết kế  
Tiêu chuẩn mặt bích/Kết nối  
Áp suất làm việc PN16 (Max. 16 Bar)
Nhiệt độ làm việc Max 90ºC
Môi trường làm việc Nước, nước thải, nước nhiễm mặn