Ảnh đại diện sản phẩm Thân mô tơ Statogehäuse
Đúc gang xám

Thân mô tơ Statogehäuse

Thông tin chi tiết

Khách hàng ZURN
Vật liệu Gang xám FC200

 

Gợi Ý Sản Phẩm

Đúc gang xám

Thân máy ép

Đúc gang xám

Thân mô tơ SS

Đúc gang xám

Nắp mô tơ BB