Ảnh đại diện sản phẩm Thân mô tơ SS
Đúc gang xám

Thân mô tơ SS

Thông số kỹ thuật

Khách hàng

TOSHIBA

Vật liệu

Gang xám FC200

Gợi Ý Sản Phẩm