Ảnh đại diện sản phẩm Thân máy ép
Đúc gang xám

Thân máy ép

Thông tin chi tiết

Khách hàng

VIỆT NHẬT

Vật liệu

Gang cầu FC250

Gợi Ý Sản Phẩm

Đúc gang xám

Đầu máy ép

Đúc gang xám

Nắp mô tơ BB

Đúc gang xám

Thân mô tơ SS