Ảnh đại diện sản phẩm Ổ đỡ trục Bearing Housing
Đúc gang xám

Ổ đỡ trục Bearing Housing

Thông tin chi tiết

Khách hàng

TSURUMI

Vật liệu

Gang xám FC200

Gợi Ý Sản Phẩm

Đúc gang xám

Thân máy ép

Đúc gang xám

Nắp mô tơ BB

Đúc gang xám

Thân mô tơ SS