Ảnh đại diện sản phẩm Nắp mô tơ BB
Ảnh bổ sung sản phẩm Nắp mô tơ BB 1
Đúc gang xám

Nắp mô tơ BB

Thông tin chi tiết

Khách hàng

TOSHIBA

Vật liệu

Gang xám FC200

Gợi Ý Sản Phẩm