Ảnh đại diện sản phẩm Nắp cửa hút Suction Cover
Đúc gang xám

Nắp cửa hút Suction Cover

Thông tin chi tiết

Khách hàng

TSURUMI

Vật liệu

Gang xám FC200

Gợi Ý Sản Phẩm

Đúc gang xám

Đầu máy ép

Đúc gang xám

Nắp mô tơ BB

Đúc gang xám

Thân máy ép

Đúc gang xám

Thân mô tơ SS