Ảnh đại diện sản phẩm Kiềng tròn
Ảnh bổ sung sản phẩm Kiềng tròn 1
Phụ kiện ngành nước

Kiềng tròn

Thông tin chi tiết

Nominal diameter Dimensions
DN D C E F N M K OX
80 200 160 125 105 13 15 8 19
100 220 180 145 125 13 15 8 19
125 250 210 175 151 13 15 8 19
150 285 240 197 177 13 15 8 23
200 340 295 249 230 13 15 8 23
250 395 350 302 282 17 15 12 23
300 445 400 354 334 17 20 12 23
350 505 460 411 386 17 20 12 23
400 565 515 458 438 19 20 14 28
450 620 565 513 489 19 20 14 28
500 670 620 563 541 19 20 14 28
600 780 725 668 645 20 20 15 31
700 894 840 781 749 20 20 15 31
750 944 900 833 800 20 20 15 31
800 996 950 883 850 23 20 19 34
900 1118 1050 983 955 23 20 19 34
1000 1226 1160 1083 1060 23 20 19 37
1100 1340 1270 1218 1163 26 25 21 37
1200 1455 1380 1322 1267 26 25 21 40
1400 1800 1710 1635 1580 26 25 21 43

 

  • Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.
  • Sản phẩm được đúc bằng gang cầu FCD 450.
  • Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn ISO 2531.

Gợi Ý Sản Phẩm

Phụ kiện ngành nước

Cút nối giảm BB

Phụ kiện ngành nước

Cút nối 22.5 độ và 11.25 độ - FF

Phụ kiện ngành nước

Cút nối chữ T - FFF

Phụ kiện ngành nước

Cút nối có chân đỡ

Phụ kiện ngành nước

Cút nối chữ thập đầu B