Ảnh đại diện sản phẩm Cánh bơm Kanalrad 100/2-B5
Ảnh bổ sung sản phẩm Cánh bơm Kanalrad 100/2-B5 1
Đúc gang cầu

Cánh bơm Kanalrad 100/2-B5

Thông tin chi tiết

Khách hàng ZURN
Vật liệu Gang cầu FCD600

Gợi Ý Sản Phẩm