Ảnh đại diện sản phẩm Cánh bơm
Ảnh bổ sung sản phẩm Cánh bơm 1
Đúc gang cầu

Cánh bơm

Thông tin chi tiết

Khách hàng TSURUMI
Vật liệu Gang cầu FCD500

 

Gợi Ý Sản Phẩm