Ảnh đại diện sản phẩm Bulong đai ốc
Ảnh bổ sung sản phẩm Bulong đai ốc 1
Phụ kiện ngành nước

Bulong đai ốc

Thông tin chi tiết

Dimensions
d ØD A C E F B H
M16 16 38 100 55 16 24 16
M20 20 55 90 60 20 30 20
M20 20 55 100 65 20 30 20
M20 20 55 120 65 20 30 20
M24 24 60 120 75 24 36 24
M24 24 60 130 75 24 36 24
M30 30 80 130 85 30 46 30
M30 30 80 170 90 30 46 30

 

Tolerances
d ØD A C E F B H
M16 ±1.0

+0

-2.0

+5.0

-0

+5.0

-2.0

-

+0

-1.0

+3.0

-0

M20

+0

-1.5

M24

+0

-2.0

M30

Gợi Ý Sản Phẩm

Phụ kiện ngành nước

Cút nối có chân đỡ

Phụ kiện ngành nước

Bù đực BU

Phụ kiện ngành nước

Cút nối giảm BB

Phụ kiện ngành nước

Bù đực

Phụ kiện ngành nước

Cút nối chữ thập đầu B